BiH poslije protesta u februaru 2014
BiH after the February 2014 protests
Oružane snage u BiH
The Armed Forces of BiH
Potemkinove stabilizacione snage u BiH
The West’s Potemkin Deterrent in BiH
Političke elite i mediji
Political elites and the media
Rast, radna mjesta i pravičnost
Growth, jobs and fairness
Vizija Bosne 2020
2020 Vision for BiH
Šta uraditi sa Bosnom i Hercegovinom
What to do about Bosnia and Herzegovina
NATO treba držati otvorena vrata
NATO Should Keep Opening Its Door
Eksperti reagiraju
Experts react
Uspjesi Dejtona nude reformske lekcije
Dayton’s Successes Offer Reform Lessons
OTVORENO PISMO
OPEN LETTER
Ključni nalazi EU Izvještaja za BiH
Key findings of the 2015 EU report on BH
Ustavni principi i budućnost
Constitutional Principles and the Future
Nepovjerljivi Balkanci gaje nove nade
Balkan laggards harbour new hopes
Dug put Zapadnog Balkana prema Evropi
TheWestern Balkans’ Long March to Europe

TEME
THEMES

fokus na pet područja koja odražavaju suštinu izazova i mogućnosti s kojima se suočava Bosna i Hercegovina

focus on five areas which reflect the core challenges and opportunities facing BiH

BiH2.0
Dijalog BiH2.0 promoviše Civic-Tech principe kombinujući moć tehnologije sa građanskim aktivnostima; mapira, vizualizira i kontekstualizira trendove i njihov razvoj onako kako se očitavaju.
Dialogue BiH2.0 promotes Civic-Tech principles by combining the power of technology with civic activities; and is mapping-out, visualizing, and contextualizing trends and developments as they emerge.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)