R. Bruce Hitchner:

Dodik i njegov referendum: Pažljivo s onim što želite

Referendum je neprikladan, grub i potencijalno destabilizirajući instrument koji utiče na ustavne promjene u parlamentarnim demokracijama. U pozivu na referendum, političari koji su napredovali na Dejtonu trebalo bi da budu pažljivi s tim šta žele.

12.08.2015.

R. Bruce Hitchner:

Dodik’s Referendum: Be Careful What You Wish For

Referenda are blunt, inappropriate, and potentially destabilizing instruments for affecting constitutional change in parliamentary democracies. In calling for a referendum, political leaders who have thrived on Dayton should be careful what they wish for.

12.08.2015.

Nedavni poziv Milorada Dodika, lidera bosanskih Srba, na referendum o ovlastima državnih tužitelja strani diplomati i visoki predstavnik su kritizirali kao antidejtonski i nezakonit.

Slažem se sa njima, ali zamislimo da referendum krene i da se nikakve sankcije ne preduzmu protiv onih koji podržavaju referendum. Ustvari, učešćem na referendumu građani BiH u Republici Srpskoj će glasati o ključnim aspektima Dejtona; tj ovlastima visokog predstavnika, državnog tužiteljstva i na dubljem nivou procesu po kome se dejtonski ustav tumači i implementira.

Da li je iko, uključujući i Dodika, razmišljao o posljedicama?

Ako se ustraje na referendumu, to otvara vrata drugim potencijalnim referendumima sa mnogo većim posljedicama po Bosnu i Hercegovinu. Zašto, moglo bi se postaviti pitanje, održati referendum samo o nadležnostima državnog tužiteljstva ili ovlastima visokog predstavnika?

Zašto ne raspisati širom zemlje referendum o pitanju izmjene postojećeg Dejtonskog ustavnog uređenja?

Referendum je neprikladan, grub i potencijalno destabilizirajući instrument koji utiče na ustavne promjene u parlamentarnim demokracijama. U pozivu na referendum, političari koji su napredovali na Dejtonu trebalo bi da budu pažljivi s tim šta žele.

The recent call by Milorad Dodik, the Bosnian Serb leader, for a referendum on the powers of state prosecutors has been criticized by foreign diplomats and by the High Representative as anti-Dayton and illegal. I agree with them, but let’s imagine that the referendum proceeds and there are no penalties imposed on those sponsoring the referendum.

In effect, in taking part in the referendum, BiH citizens in the Republika Srpska will be voting on the key aspects of Dayton; i.e., the powers of the High Representative, the State Prosecutors, and at a deeper level the process by which the Dayton constitution is interpreted and implemented.

Has anyone, including Dodik, thought through the consequences?

If the referendum goes forward, it opens the door to other potential referenda of much greater consequences for Bosnia and Herzegovina. Why, it might be asked, only hold a referendum on the powers of State prosecutors or of the High Representative?

Why shouldn’t there be a nation-wide referendum on the question of reforming the entire Dayton constitutional order?

Referenda are blunt, inappropriate, and potentially destabilizing instruments for affecting constitutional change in parliamentary democracies. In calling for a referendum, political leaders who have thrived on Dayton should be careful what they wish for.

R. Bruce Hitchner [glavni urednik: Dialogue-BiH2.0 – Dijalog] R. Bruce Hitchner je profesor na katedri klasičnih studija i međunarodnih odnosa i direktor programa studija za mir i pravdu na Tufts University. On je takođe i predsjedavajući upravnog odbora The Dayton Peace Accords Project.

R. Bruce Hitchner [Editor-in-Chief: Dialogue-BiH2.0 – Dijalog] R. Bruce Hitchner is Professor of Classics and International Relations and Director of the Peace and Justice Studies Program at Tufts University. He is also Chair of the Dayton Peace Accords Project.

​Bruce Hitchner za Dijalog BiH2.0

​Bruce Hitchner for Dialogue BiH2.0

Odgovornost za informacije i gledišta iznesena u ovom članku, isključivo leži na autorima i nužno ne odražavaju mišljenje urednika Dialogue - BiH2.0 – Dijalog, njegovog savjetodavnog odbora, Tufts univerziteta, partnera, pobornika i donatora.

Responsibility for the information and views set out in this article lies entirely with the authors, and do not necessarily reflect the opinion of the Dialogue - BiH2.0 - Dijalog Editors, its Advisory Board, Tufts University, Partners, Supporters and Donors.}

DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)