Konferencija o “Ekonomskom razvoju na zapadnom Balkanu: Na putu prema konkurentnoj tržišnoj ekonomiji?

23 – 26. juni 2014.

23.06.2014.

Conference on "Economic development in the Western Balkans: On the road to competitive market economies?"

23 - 26 June 2014

23.06.2014.

Institut Aspen u Njemačkoj, uz podršku njemačkog Ministarstva vanjskih poslova, bio je domaćin zatvorene konferencije o “Ekonomskom razvoju na zapadnom Balkanu: Na putu prema konkurentnoj tržišnoj ekonomiji?”, održanoj u Gut Klostermühle, Alt Madlitz. Donositelji odluka na visokom nivou i stručnjaci iz zemalja Zapadnog Balkana, Njemačke, SAD i EU sastali su se da razmotre sadašnju ekonomsku situaciju i potencijalne kratkoročne i srednjoročne mjere za ekonomski razvoj u zemljama regiona.

Detaljno se razgovaralo o pitanjima strukturalnih reformi i njihovoj implementaciji, regionalnoj ekonomskoj saradnji, razvoju infrastruktrure, obezbjeđenju energije i ekonomskim instrumentima EU za proces proširenja. Od posebnog interesa bila su pitanja o niskom ekonomskom rastu i visokoj stopi nezaposlenosti u zemljama regiona. Potencijalna rješenja za ove probleme, kao i uloga EU i njenog proširenja bili su u središtu debate.

The Aspen Institute Germany with the support of the German Federal Foreign Office hosted a closed-door conference on “Economic Development in the Western Balkans: On the Road to Competitive Market Economies?“ in Gut Klostermühle, Alt Madlitz. High-level decision-makers and experts from the countries of the Western Balkans, Germany, the U.S., and the EU convened to discuss the current economic situation and potential short- and mid-term measures for economic development in the countries of the region.

Questions of structural reforms and their implementation, regional economic cooperation, infrastructure development, energy security, and the EU’s economic instruments in the enlargement process were elaborated on. Issues of particular concern were the low economic growth and high unemployment in the countries of the region. Potential solutions to these problems, as well as the role of the EU and its enlargement were at the center of debates.

Aspen Institut je međunarodna neprofitna organizacija koja podstiče prosvijećeno liderstvo, poštovanje trajnih ideja i vrijednosti i otvoren dijalog o savremenim pitanjima. Američki Aspen Institut osnovan je 1950. Njegova misija je unapređenje liderstva na bazi vrijednosti podstičući na razmišljanje o idealima i idejama dobrog društva. Aspen Institut nudi dvopartijsku neutralnu platformu za raspravu i razradu važnih pitanja. Da bi postigao svoju misiju, Aspen Institut u Njemačkoj nudi tri programa - o liderstvu, politici i javni program.

The Aspen Institute is an international non¬profit organization that fosters enlightened leadership, the appreciation of timeless ideas and values, and open minded dialog on contemporary issues. The Aspen Institute USA was founded in 1950. The mission of the Aspen Institute is the promotion of values-based leadership by encouraging the reflection of ideals and ideas of a good society. The Aspen Institute offers a bipartisan neutral platform to discuss and elaborate on critical issues. In order to achieve its mission, the Aspen Institute Germany offers three programs, the Leadership Program, Policy Program, and Public Program.

Ovaj tekst i izvještaj su objavljeni na web stranici The Aspen Institute - Germany (26.06.2014). [prevod: DialogueBiH2.0]

This text and report were originally published on the Aspen Institute – Germany website (26.06.2014).

Odgovornost za informacije i gledišta iznesena u ovom članku, isključivo leži na autorima i nužno ne odražavaju mišljenje urednika Dialogue - BiH2.0 – Dijalog, njegovog savjetodavnog odbora, Tufts univerziteta, partnera, pobornika i donatora.

Responsibility for the information and views set out in this article lies entirely with the authors, and do not necessarily reflect the opinion of the Dialogue - BiH2.0 - Dijalog Editors, its Advisory Board, Tufts University, Partners, Supporters and Donors.}

DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)