Pronalaženje dugoročnih rješenja za uklanjanje diskriminacije, asimilacije i razdvajanja na nacionalnoj osnovi

Organization for Security and Co-operation in Europe

22.12.2010.

Finding Long-Term Solutions For the Elimination of Discrimination, Assimilation and Segregation

Organization for Security and Co-operation in Europe

22.12.2010.

Izvještaj or radu Misije OSCE-a u BiH na reformi nastavnih planova i programa s ciljem uklanjanja diskriminacije, asimilacije i razdvajanja.

Mandat OSCE-a u Bosni i Hercegovini uspostavljen je prema Općem okvirnom sporazumu za mir (skraćenica na engleskom: GFAP), sastavljenom u Daytonu krajem 1995. godine i potpisanom u Parizu, u decembru 1995. godine, radi zaustavljanja sukoba, koji je trajao gotovo četiri godine. Od tada se BiH suočava sa zastrašujućim zadatkom ponovne izgradnje države kao jednog multietničkog, demokratskog društva.

OSCE je jedna od glavnih organizacija odgovornih za pružanje pomoći BiH tokom ove tranzicije, a svoj rad je otpočela u decembru 1995. godine. Kako bi to postigla, Misija je razvila programe u oblasti poticanja razvoja demokratskih političkih institucija na svim nivoima vlasti u BiH, od mjesnog do državnog nivoa.

Report on the work of the OSCE Mission in BiH on the reform of school curricula, with an aim to eliminate discrimination, assimilation and segregation.

The OSCE’s mandate in Bosnia and Herzegovina was established under the General Framework Agreement for Peace (GFAP), drawn up in Dayton in late 1995 and signed in Paris in December 1995 to end close to four years of conflict. Since then, BiH has faced the daunting task of rebuilding itself as a multi-ethnic, democratic society. The OSCE is one of the key agencies responsible for helping BiH make this transition and began its work in December 1995. In order to do this, the Mission has established programmes to promote the development of democratic political institutions at all levels of BiH, from the local to the State level.

Ovaj izvještaj je prvobitno objavljen na web sajtu OSCE-a (22.12.2010).

This report was originally published on the OSCE website (22.12.2010).

Odgovornost za informacije i gledišta iznesena u ovom članku, isključivo leži na autorima i nužno ne odražavaju mišljenje urednika Dialogue - BiH2.0 – Dijalog, njegovog savjetodavnog odbora, Tufts univerziteta, partnera, pobornika i donatora.

Responsibility for the information and views set out in this article lies entirely with the authors, and do not necessarily reflect the opinion of the Dialogue - BiH2.0 - Dijalog Editors, its Advisory Board, Tufts University, Partners, Supporters and Donors.}

DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)