Strateški plan i program razvoja energetskog sektora Federacije BiH

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

28.04.2009.

Dokument “Strateški plan i program razvoja energetskog sektora Federacije BiH” (SPP) je urađen na osnovu Zaključka Parlamenta Federacije BiH, Predstavničkog doma od 25.07.2007. i Doma naroda od 08.11.2007.

Rješenjem Ministra Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije od 24.09.2007. i dopune od 01.02.2008. imenovana je Ekspertna Grupa za izradu SPP Svrha izrade ovog dokumenta je, da se u nedostatku Strategije razvoja energetskog sektora Bosne i Hercegovine, izvši stručna analiza postojećeg stanja, utvrde potrebe i mogućnosti razvoja energetskog sektora u FBiH, po pojedinim podsektorima i za sektor u cjelini, vodeći računa o pravcima i intenzitetu razvoja energetskog sektora BiH, definiraju koncepcijske postavke i uslovi za intenzivniju reformu, deblokira zastoj investiranja i izgradnje novih energetskih objekata i postignu preduslovi za održivi razvoj energetskog sektora FBiH i BiH u cjelini.

Dokument treba da bude osnova i za izradu Strategije razvoja energetskog sektora BiH. Na osnovu Zaključaka Parlamenta FBiH, oba doma, (10.04.2008. i 24.062008.), a po razmatranju teksta Nacrta SPP, u periodu od 24.03.2008 do 10.06.2008. godine obavljeno je šest javnih rasprava po Nacrtu SPP, u cijeloj FBiH, sa završnom raspravom u Sarajevu 10.06.2008. god.

Rješenjem Premijera FBiH, od 29.05.2009. imenovana je neovisna Grupa stručnjaka koja je dala stručno mišljenje i ocjenu dokumenta. Na osnovu svih datih sugestija, primjedbi i komentara, te stručnog mišljenja i ocjene Grupe stručnjaka, Ekspertna grupa je izradila Prijedlog dokumenta, koji je razmatran i usvojen na Parlamentu FBiH (Predstavnički dom, 13.01.2009. i Dom naroda, 19.03.2009.).

Dokument SPP, u formi Nacrta i Prijedloga je bio cijelo vrijeme postavljen na web stranici Vlade FBiH i bio dostupan građanima, stručnoj i naučnoj javnosti, institucijama, nevladinim organizacijama i dr., za davanje komentara i prijedloga.

Ovaj izvještaj,i izvršni rezime su prvobitno objavljeni na web-sajtu Federalnog ministarstvo energije, rudarstva i industrije (28.04.2009).

Odgovornost za informacije i gledišta iznesena u ovom članku, isključivo leži na autorima i nužno ne odražavaju mišljenje urednika Dialogue - BiH2.0 – Dijalog, njegovog savjetodavnog odbora, Tufts univerziteta, partnera, pobornika i donatora.

Responsibility for the information and views set out in this article lies entirely with the authors, and do not necessarily reflect the opinion of the Dialogue - BiH2.0 - Dijalog Editors, its Advisory Board, Tufts University, Partners, Supporters and Donors.}

DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)