Velma Sarić & Elizaberth D. Herman:

Zašto Bosna ima najveću stopu nezaposlenosti mladih

Dvadeset godina od završetka rata etničke podjele i koruptivna birokratrija guše rast zemlje i tjeraju mlade da odlaze

09.10.2014.

Velma Sarić & Elizaberth D. Herman:

Why Bosnia has the world's highest youth unemployment rate

Twenty years after the war's end, ethnic divisions and a corrupt bureaucracy stifle the country's growth and drive youth to leave.

09.10.2014.

SARAJEVO, Bosna i Hercegovina – Renata Mostarac živi u istom stanu u Sarajevu otkako se rodila. Linija šume iza kojih su se nalazili snajperisti vojske bosanskih Srba kad su opkolili grad za vrijeme Bosanskog rata vidi se iz njene dnevne sobe. Za vrijeme sukoba, neprestana kiša metaka razbila je prozore a Renata i njena porodica morali su da se kriju u sredini stana. Ostali su tamo tokom tri i po godine rata.

Tek sada Renata osjeća da mora napustiti Bosnu kako bi preživjela.

Kad je diplomirala na sarajevskom Univerzitetu odnose s javnošću, Renata je počela da šalje molbe za zaposlenje – 50 u prvih nekoliko mjeseci. Nije imala sreće, pa je nastavila školovanje. Sada u 23-oj godini, pred završetak magisterija na političkim naukama ona se suočava sa istom situacijom.

“Mislim da sam aplicirala na 30 do 40 poslova ovdje u Bosni”, rekla je Renata, dodavši da će ako se uskoro ne zaposli morati da potraži šanse van zemlje. “Ne želim ništa što je nerealno, samo želim posao i bolju budućnost. Mislim da svi ljudi ovdje to zaslužuju.”

“Ne želim ništa nerealno, samo želim posao i bolju budućnost.”

Renata Mostarac

U Bosni i Hercegovini sjene sumnje i nelagoda nadvijaju se nad životom. Tri etničke grupe koje imaju ‘konstitutivni status’, kako su definisane Daytonskim sporazumom koji je okončao rat 1995. - bosanski muslimani (Bošnjaci), Hrvati i Srbi – imaju konfliktne poglede na ogroman broj pitanja i problema koji oblikuju društvo danas. Jedna stvar o kojoj se, izgleda, svi slažu jeste da je ovdje problem nezaposlenosti mladih tako ozbiljan da će se osjećati i u narednim godinama. Stopa nezaposlenosti od 57,5 posto mladih u Bosni i Hercegovini je najviša u svijetu, a rezultat je korupcije na svim nivoima, nepotizma i ekonomske stagnacije. Uz sve to još su itekako prisutne ratne rane.

Rat je bjesnio od 1992-95, najžešći sukob zabilježen u regionu od Drugog svjetskog rata. Raspad Socijalističke Federalne Republike Jugoslavije izazvao je lanac daljih političkih sukoba, više od 100,000 života je izgubljeno i više od 2 miliona ljudi raseljeno. Skoro 20 godina od završetka rata Bosna i Hercegovina je još podijeljena u dva etnički bazirana politička entiteta – Republiku Srpsku i Federaciju Bosne i Hercegoine. Etničke tenzije oblikuju aspekte života od političkog udruživanja do društvenih krugova pa do zapošljavanja – ili nedostatka toga.

“Čudno mjesto”

Marko Subašić, 23-godišnjak iz Mostara, glavnog grada južne Hercegovine, takođe je proživio rat. Rat je izbio je kad mu je bilo 14 mjeseci.

“Ne sjećam se mnogo mog djetinjstva osim da se mjesto koje se zvalo ‘dom’ stalno mijenjalo”, kaže Marko. “Napustili smo moj rodni grad Bugojno u Centralnoj Bosni kad sam bio beba i dvije i po godine sam živio u Hrvatskoj kao izbjeglica, a onda pet godina u Njemačkoj.”

Po povratku u Bosnu 1998, Marko vjeruje da ima najmanje posljedica od ostalih u njegovoj familiji, pošto je bio najmlađi. “Ali to je ipak bio veliki šok. Teško je kad si samo dijete koje se vrati iz Njemačke u zemlju koja je upravo izašla iz rata.”

Markovo školovanje u Bosni je pokrivao nesigurni mir koji je vladao nakon prestanka vatre. Kao bosanski Hrvat išao je u istu školu kao njegovi drugovi, bošnjački učenici, ali je bio odvojen od njih sistemom nazvanim ‘dvije škole pod jednim krovom’. U svakoj školi bili su odvojeni razredi sa odvojenim nastavnim programom za bošnjačke, hrvatske i srpske učenike.

Kao dijete, nastojiš prihvatiti stvari onakve kakve jesu i stvarno se ne pitaš ‘zašto’ i ‘kako’. Bila je to realnost o kojoj sam se počeo pitati kad sam postao malo stariji”, rekao je Marko.

Grad Mostar je izrazit primjer: grad je podijeljen rijekom Neretvom, i na jednoj strani žive Bošnjaci a na drugoj Hrvati.

“To je čudno mjesto, posebno ako ste neko ko ignoriše postojanje granica i podjela u svojoj glavi. Ne vidim ovu podjelu u svakodnevnom životu, i hoću da mislim da je ovo jedan grad i zaista me nije briga kako se ko zove od ljudi koji žive u istoj ulici kao i ja. Znam mnoge koji misle upravo kao i ja”, rekao je Marko. “Ali s druge strane, ima mnogo i onih kojima je još rat živ u glavama i gdje podjele još opstaju.”

Marko je student političkih nauka i još se nije zaposlio otkako je diplomirao.

“Kad ste student možete u osnovi raditi samo kao konobar u kafiću”, rekao je Marko. “I kako u Bosni imamo mnogo kafića, imamo čak više studenata.”

“Kazaće ti da je proces pravedan”

Skoro je nemoguće uočiti razliku između Nizame Koldžo i njene sestre bliznakinje Nermane, koja je pet minuta starija – sve od ponašanja do smijeha do lokni koje naprave svako jutro, je identično.

Nizama i Nermana (24), radile su sve zajedno u životu, uključujući školovanje od osnovne škole, kroz visoko obrazovanje, vanškolske aktivnosti i stažiranje. Sada se čak zabavljaju sa najboljim prijateljima.

Bliznakinje su Bošnjakinje koje žive u Sarajevu.

“Kad smo aplicirale za magistarski program u Brusselsu, u naše aplikacije smo stavile da nećemo ići ako jedna bude primljena a druga ne”, rekla je Nizama.

Obje su bile primljene – prvi studenti iz Bosne i Hercegovine primljeni na taj program – onda su se vratile nakon završenog magisterija, prije godinu dana.

“Kad sam se vratila , prvo sam željela da se malo odmorim, možda da dva ili tri mjeseca ne radim ništa”, rekla je Nizama. “Ali samo sam željela dva ili tri mjeseca – ne jednu godinu.”

Nakon desetine molbi za zaposlenje Nizama je još uvijek bez posla. Ipak ne vjeruje da su za to razlog njene kvalifikacije.

“Čak i kad imaš zavidan CV, mislim da to nije tako važno”, kaže Nizama. “Jer je važnije da imaš veze.”

U Mostaru i širom Bosne i Hercegovine kompanije nisu voljne da zapošljavaju ljude iz ‘druge strane’, uprkos zakonu donesenom 2003. koji zabranjuje takvu diskriminaciju u vezi zaposlenja. Aplikanti će često platiti mito da dobiju poslove koje žele. I mada je javni sektor jedino mjesto u kome je obilje relativno stabilnih položaja, poslovi u vladi se smatraju stabilnim. ali skoro ih je nemoguće dobiti bez direktnih veza i uticaja.

“Kazaće vam da je proces pravedan, ali u stvarnosti pitaće vas kako se zovete, koje ste nacionalnosti, i zatim ko vam je otac ili možda stric, gdje vam je partijska članska karta i ako ispunjavate sve te kriterije onda možete dobiti posao u javnom sektoru”, kaže Marko. “Ali da možeš dobiti posao jer govoriš strane jezike, imaš diplomu, te stvari usitinu nisu važne.”

“Ranjiv i na margini”

Problem se usložnjava odsustvom značajnog ekonomskog rasta.

Za vrijeme rata Bosna i Hercegovina primila je značajnu količinu humanitarne pomoći iz zemalja širom svijeta, koja je dijeljena žrtvama rata u cijeloj zemlji. Ova pomoć bila je u različitim formama, od hrane, odjeće i sanitarnih potrepština do volontera i osoblja koji su pomagali žrtvama.

Na kraju rata ogromna količina humanitarne pomoći dodijeljena je zemlji u cilju obnove razorene infrastrukture i postrojenja i uspostavljanja predratnog životnog standarda građana. Bosna nastavlja da prima značajnu pomoć, a za koju je bila optužena zbog lošeg upravljanja. Kultura pomoći potisnula je rast i obnovu, kažu kritičari, zajedno sa kozmetikom vlade. Rast BDP-a je sada -0,7 posto a prihod po glavi stanovnika je 8,216$, u poređenju sa stopom rasta od 1,5 posto i prihodom od 32,292$ u EU kao cjelini.

Jan-Zlatan Kulenović, istaknuta figura u NVO sektoru za mlade u Bosni posljednjih 13 godina i šef Omladinske informativne agencije BiH (OIA) kaže da je birokratija ugušila strano ulaganje, želeći da kaže da je otvoreno samo nekoliko radnih mjesta i da se nastavlja začarani krug.

“Ova klima je povezana sa političkom situacijom, nestabilnošću, korupcijom i komplikovanim birokratskim procedurama za razvoj novih radnih mjesta i strana ulaganja” rekao je. “I unutrašnji i vanjski faktori stvaraju situaciju u Bosni gdje je nivo razvoja skoro nula; stvari stagniraju a mladi uglavnom ostaju kao veoma ranjiva i marginalizirana grupa.”

Prema ustavu zemlje, koji je usvojen kao Annex 4 Daytonskog sporazuma Bosna i Hercegovina je republika koja djeluje u skladu sa zakonom i slobodnim i demokratskim izborima. Ali birokratska vlada je tako složena da se zemlja savija pod tom neefikasnošću.

“Dosta sam siguran da bi, na primjer, holandski sistem propao za pet godina da imaju sistem upravljanja kao u Bosni”, kaže Kulenović. “Ovdje, zbog kompleksnosti i velikog broja vladinih struktura ima više prostora za korupciju. U isto vrijeme, nema dovoljno mehanizama za kontrolu, transparentnost, odgovornost i tako dalje.”

Ovo je složeni labirint kojim mladi u potrazi za zaposlenjem moraju ploviti; kad je najveći broj mogućnosti za zaposlenje osiguran kroz političke veze i lične mreže. I kad je tako, mnogi kvalifikovani, obrazovani mladi ljudi – posebno oni koji nisu voljni da se predaju političkim podjelama – ostaju praznih ruku i nakon višemjesečnog traženja zaposlenja.

Većina radnih mjesta koja postoje u privatnom sektoru nude veoma niske plate i slabe uslove rada. Postoji okvir za odmore, pogodnosti i radno vrijeme, ali samo u teoriji. U praksi, radnike eksploatišu. Pošto je toliko zahtjeva za radnim mjestima, poslodavci mogu konstantno prijetiti otkazom.

Crna ekonomija – u kojoj radnici ne primaju socijalnu zaštitu, zdravstveno osiguranje ili im ne uplaćuju doprinose za penziju - je sve prisutna.

Tako se zemlja nalazi suočena sa značajnim odlivom mozgova, sa obrazovanim kvalifikovanim mladim ljudima kojima je lakše tražiti posao van zemlje nego se sizifovski boriti sa sistemom za malo ili bez zarade. Oko 150,000 mladih napustili su zemlju od završetka rata 1995, a 10,000 njih odlazi svake godine. Bosanci koji žive van zemlje šalju kući novčane pošiljke što predstavlja 13 posto BDP-a zemlje, što je jedna od najvećih stopa u svijetu.

Marko, koji je diplomirao političke nauke, kaže da će uskoro i on biti jedan od njih. Sat otkucava, i on je odlučio da potraži zaposlenje negdje drugo.

“Bosni treba ozbiljan novi podsticaj”, kaže Marko. “Poslijeratni period nije dao ono što je bilo potrebno. I da, moguće je – mislim da je moguće, ali stvarno ne želim ovako da nastavim. Izgubio sam motivaciju nastojeći da nađem posao. Možda sam suviše lično povrijeđen, ali da budem iskren, više nemam živaca.”

SARAJEVO, Bosnia and Herzegovina — Renata Mostarac has lived in the same apartment in Sarajevo since the day she was born. The row of trees behind which Bosnian Serb Army snipers were stationed as they besieged the city during the Bosnian War are visible from her living room. During the conflict, the continuous inflow of bullets shattered the windows and Renata and her family had to hide in the center of the apartment. They remained there for the duration of the three-and-a-half-year war.

Only now does Renata feel she has to leave Bosnia in order to survive.

After graduating from the University of Sarajevo with a B.A. in public relations, Renata began applying for jobs — 50 in the first few months. She had no luck, so she went back to school. Now age 23 and on the cusp of finishing her master’s degree in political science, she is facing the same reality.

“I think I have applied maybe for 30 to 40 positions here in Bosnia,” Renata said, adding that if a job does not come through shortly, she will have to seek better prospects abroad. “I don’t want anything unreal, I just want a job and a better future. I think all the people here deserve it.”

“I don’t want anything unreal, I just want a job and a better future.”

Renata Mostarac

In Bosnia-Herzegovina, shadows of doubt and malaise hang over life. The three ethnic groups that have “constituent status” as defined by the Dayton Agreement that ended the war in 1995 — Bosnian Muslim (Bosniak), Croat, and Serb — have conflicting views on a large number of issues and problems that shape today’s society. One thing they all seem to agree on, however, is that the youth unemployment problem is so severe here that it will be felt for years to come. At 57.5 percent, Bosnia-Herzegovina’s youth unemployment rate is the highest in the world, driven by widespread corruption, nepotism and economic stagnation. Through it all, the wounds of war are ever-present.

The war raged from 1992-95, the most haunting conflict witnessed in the region since World War II. The fall of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia triggered a chain of further political conflict, more than 100,000 lives were lost and more than 2 million more people were displaced.

Nearly 20 years after the end of the war, Bosnia and Herzegovina is still divided across two ethnically based political entities — the Republika Srpska and the Federation of Bosnia and Herzegovina. Ethnic tensions shape aspects of life ranging from political affiliation to social circles to employment — or lack thereof.

‘A strange place’

Marko Subasic, a 23-year-old citizen of Mostar, the capital of the southern region of Herzegovina, also lived through the war. It broke out when he was 14 months old.

“I don’t remember much of my childhood except that the place called ‘home’ was constantly changing,” said Marko. “We left my home town of Bugojno in Central Bosnia when I was a baby, and I lived for two and a half years in Croatia as a refugee after that, and then five years in Germany.”

Returning to Bosnia in 1998, Marko believes he was likely the member of his family least affected by the experience, as he was the youngest. “But it was still a major shock. It’s hard when you’re only a kid who returns from Germany to a country that had just come out of war.”

Marko’s schooling in Bosnia reflected the shaky peace that reigned following the ceasefire. As a Bosnian Croat, he went to the same school as his fellow Bosniak pupils, but was segregated from them in a system called “two schools under one roof.” Each schoolhouse contained separate classrooms with separate curricula for Bosniak, Croat and Serbian students.

“As a child, you tend to accept things the way they are and don’t really ask the ‘whys’ and ‘hows.’ It was a reality that I only began to question when I got a bit older,” Marko said.

The city of Mostar is a particularly extreme example: the city is divided by the Neretva River, with one side populated by the city’s Bosniaks and the other by Croats.

“It’s a strange place, especially if you are someone who ignores the existence of borders and divides in your head. I don’t see this divide in everyday life, I tend to think that this is one city and I don’t really care what the names are of the people who live on the same street as I do. I know many people think exactly the same way I do,” said Marko. “But on the other hand, there are many people who still have the war alive in their heads and where the divide still persists.”

A student of political science, Marko has found no job since graduating.

“When you’re a student, you can basically only work as a waiter in a café,” Marko said. “And while we have many cafés in Bosnia, we have even more students.”

‘They’ll tell you that the process is fair’

It is nearly impossible to tell the difference between Nizama Koldžo and her twin sister, Nermana, who is five minutes older — everything from their mannerisms to their laughs to the curls they put in their hair each morning are identical.

Nizama and Nermana, 24, have done essentially everything together in life including school from primary through higher education, extracurricular and internships. They are now even dating best friends.

The twins are Bosniaks living in Sarajevo.

“When we were applying for a master’s program in Brussels, we put in our application that if one of us is admitted and the other one is not, then we are not going,” Nizama said.

They were both admitted — the first students to the program from Bosnia and Herzegovina — and returned home after finishing their degrees a year ago.

“When I came back here, first I wanted to take some rest, maybe two or three months doing nothing,” said Nizama. “But I only wanted two or three months — not one year.”

Dozens of job applications later, Nizama is still unemployed. Yet she doesn’t believe it’s her qualifications that are holding her back.

“Even if you have a great CV, I think it’s not so important,” said Nizama. “Because what’s more important is that you have connections.”

In Mostar and across Bosnia-Herzegovina, companies are unwilling to employ people from the “other side,” despite legislation passed in 2003 prohibiting such employment discrimination. Applicants will often pay bribes to get the jobs they want. And though the public sector is one place where an abundance of relatively stable positions exist, government jobs are considered stable but nearly unobtainable without direct connections and influence.

“They’ll tell you that the process is fair, but in reality they’ll ask you what your name is, what is your nationality, and then who is your father or your uncle maybe, where is your party membership card, and if you fulfil all of those criteria then you can get a public job,” Marko said. “But to say that you can get a job just because you speak languages, have a diploma, all those things don’t really matter.”

‘Vulnerable and marginalized’

The problem is further compounded by an absence of significant economic growth.

During the war, Bosnia and Herzegovina received a considerable amount of humanitarian aid from around the world, which was distributed to victims of the war throughout the country. This assistance took various forms, from food, clothing and sanitary supplies to volunteers and staff who assisted victims.

At the end of the war, a larger amount of humanitarian aid was supplied to the country with the aim of recovering destroyed infrastructure and facilities and the establishing pre-war living standards for citizens. Bosnia continues to receive considerable aid, which it has been accused of mismanaging. The culture of assistance has suppressed domestic growth and innovation, critics say, along with the makeup of the government. The GDP growth rate is now -0.7 percent and per capita income is $8,216, compared to a 1.5 percent growth rate and $32,292 per capita income for the EU as a whole.

Jan-Zlatan Kulenovic, a figurehead in the Bosnian youth NGO sector for the past 13 years and head of the Youth Information Agency (OIA) said bureaucracy has stifled foreign investment, meaning few jobs created and a vicious cycle continued.

“This climate is linked to the political situation, instability, corruption, and complicated bureaucratic procedures for the development of new businesses or foreign investments,” he said. “There are internal and external factors creating a situation in Bosnia where the level of development is almost zero; things are stagnated and youth generally remain a very vulnerable and marginalized group.”

According to the country’s constitution, which was adopted as Annex 4 of the Dayton Agreement, Bosnia and Herzegovina is a republic which operates in accordance with the law and with free and democratic elections. But the government bureaucracy is so complex that the country is buckling under its inefficiency.

“I’m fairly certain that, for example, the Dutch system would collapse in five years if they had Bosnia’s government system,” Kulenovic said. “Here, because of the complexity and number of government structures, there is more room for corruption. At the same time, there are not enough mechanisms for control, transparency, accountability and so on.”

It is this complex maze that youth looking for jobs must navigate; with most of the few employment opportunities secured through political connections and personal networks. As such, many qualified, well-educated youth —especially those who are loath to give into the political divisions — are left empty-handed after months of job searching.

Most of the private-sector jobs that do exist offer very low wages and poor working conditions. There is a framework for holidays, benefits and hour limits, but only in theory. In practice, workers are vulnerable to exploitation. With demand for employment so high, employers can constantly leverage the threat of layoffs.

The black economy — in which workers do not receive social security, health insurance, or pension payments from their employers — is ubiquitous.

So the country now finds itself facing a significant brain drain, with educated, skilled youth deciding that it is easier to look for jobs outside the country rather than carrying out the Sisyphean task of fighting a system for little or no return. About 150,000 young people have left since the war ended in 1995, with 10,000 leaving each year. Bosnians living abroad send home remittances that represent 13 percent of the country’s GDP, one of world’s highest rates.

Marko, the political science graduate, said he too will soon become one of them. The clock is ticking, and he has decided to look for a job elsewhere.

“Bosnia needs a serious reboot,” said Marko. “The post-war period didn’t give it what it needed. And yes, it’s possible — I think it’s possible, but I really don’t want to do this. I have lost my motivation trying to look for a job. Maybe I’m just too affected personally, but honestly, I don’t have the nerves anymore.”

Ovaj tekst je prvobitno objavljen na web stranici Global Post (09.10.2014). [prevod: Dijalog BiH2.0] Ova priča je dio specijalnog izvještaja o globalnoj krizi nezaposlenosti mladih, Generation TBD”. To je rezultat GroundTruth izvještavanja 21 dopisnika u 11 zemalja, godinu dana dug rad koji je ujedinio partnere iz medija, tehnologije, obrazovanja i humanitarne partnere za autoritativno istraživanje problema i mogućih rješenja. The GroundTruth Project, u partnerstvu sa Global Post, nudi ovaj Specijalni izvještaj uz podršku Ford Foundation. Serija će završiti sa autoritativnom konferencijom u International House u New Yorku, 24. oktobra.

This text was originally published on the Global Post website (09.10.2014). This story is part of a special report on the global youth unemployment crisis, “Generation TBD.” It’s the result of a GroundTruth reporting fellowship featuring 21 correspondents in 11 countries, a year-long effort that brings together media, technology, education and humanitarian partners for an authoritative exploration of the problem and possible solutions. The GroundTruth Project, in partnership with GlobalPost, offers this Special Report with support from the Ford Foundation. The series will culminate with an authoritative conference at the International House in New York City on October 24.

Odgovornost za informacije i gledišta iznesena u ovom članku, isključivo leži na autorima i nužno ne odražavaju mišljenje urednika Dialogue - BiH2.0 – Dijalog, njegovog savjetodavnog odbora, Tufts univerziteta, partnera, pobornika i donatora.

Responsibility for the information and views set out in this article lies entirely with the authors, and do not necessarily reflect the opinion of the Dialogue - BiH2.0 - Dijalog Editors, its Advisory Board, Tufts University, Partners, Supporters and Donors.}

DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)