Bečki samit o Zapadnom Balkanu / Vienna Western Balkans Summit:

Završna deklaracija predsjedavajućeg Bečkog samita o Zapadnom Balkanu

03.09.2015.

Bečki samit o Zapadnom Balkanu / Vienna Western Balkans Summit:

Final Declaration by the Chair of the Vienna Western Balkans Summit

03.09.2015.

Godinu dana nakon Berlinskog samita o Zapadnom Balkanu, šefovi vlada, ministri vanjskih poslova i ministri ekonomije Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, Crne Gore, Srbije, te Hrvatske i Slovenije, prošlogodišnjeg domaćina Njemačke, budućih domaćina Francuske i Italije, predstavnici Evropske komisije i Evropske službe za vanjsko djelovanje (EEAS) te Međunarodnih finansijskih institucija, sastali su se 27. augusta 2015. u Beču na drugom Samitu o Zapadnom Balkanu u okviru Berlinskog procesa.

One year after the Berlin Western Balkans Summit, the heads of government, foreign ministers and economics ministers of Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia, as well as Croatia, Slovenia, last year’s host Germany, future hosts France and Italy, representatives of the European Commission and the European External Action Service and International Financial Institutions met in Vienna on 27 August 2015 for the second Summit Meeting on the Western Balkans in the framework of the ‘Berlin process’.

Završna deklaracija predsjedavajućeg Bečkog samita o Zapadnom Balkanu

Final Declaration by the Chair of the Vienna Western Balkans Summit

Odgovornost za informacije i gledišta iznesena u ovom članku, isključivo leži na autorima i nužno ne odražavaju mišljenje urednika Dialogue - BiH2.0 – Dijalog, njegovog savjetodavnog odbora, Tufts univerziteta, partnera, pobornika i donatora.

Responsibility for the information and views set out in this article lies entirely with the authors, and do not necessarily reflect the opinion of the Dialogue - BiH2.0 - Dijalog Editors, its Advisory Board, Tufts University, Partners, Supporters and Donors.}

DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)