BiH2.0 PERCEPCIJE PERCEPTIONS

Visoki predstavnik pozdravio usvajanje reformske agende: „Uz napore domaćih vlasti, evropska kapija otvara se sve više i više”

Visoki predstavnik Valentin Inzko danas se pridružio ostalima u Evropskoj uniji i široj međunarodnoj zajednici, pozdravljajući usvajanje reformske agende za Bosnu i Hercegovinu od strane Vijeća ministara, Vlade RS i Vlade FBiH. “Reformska agenda je usvojena i sada je pred BiH nova faza, a to je provedba onoga što je dogovoreno. Ono što sada trebamo vidjeti kod bosanskohercegovačkih partnera je napredak u provođenju agende. Ovo je faza u kojoj se uski politički interesi moraju gurnuti u stranu zbog viših interesa zemlje i njenih građana. Moramo vidjeti novi način vođenja politike, usmjeren ka konkretnim rezultatima. Jasan interes građana je da se pokrene ekonomija, otvore nova radna mjesta i krene naprijed na evroatlantskom putu. Politički predstavnici to duguju građanima,” rekao je visoki predstavnik.

Međunarodna zajednica je spremna podržati ovu reformsku agendu. Naša zajednička vizija ostaje reintegrirana, funkcionalna i prosperitetna Bosna i Hercegovina, država koja radi u interesu njenih građana i u potpunosti je uključena u evropsku porodicu. [28.07.2015 – OHR]
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)