BiH2.0 PERCEPCIJE PERCEPTIONS

O SEESOX-u

Studij za jugoistočnu Evropu u Oxfordu (SEESOX) je dio Centra za evropske studije (ESC) na Antony’s College u Oxfordu. Njegov fokus je na interdisciplinarnoj studiji o Balkanu, Grčkoj, Turskoj i Kipru. Oslanjajući se na akademsku zajednicu univerziteta i međunarodnu mrežu saradnika, vodi politiku važnu za istraživanje mnogostrukih aspekata transformacija regiona u 21. vijeku. Izbliza prati konfliktne i postokonfliktne situacije i analizira istorijske i intelektualne uticaje koji su oblikovali viđenja i djelovanja u regionu. U najboljoj tradiciji Oxforda tim SEESOX-a je opredijeljen razumijevanju sadašnjosti kroz dugo trajanje i sagledavanjebudućnosti kroz kvalitetno školovanje.

Glavni ciljevi:
  • Podržati visok kvalitet predavanja i istraživanja o jugoistočnoj Evropi;
  • Organizovati konferencije, radionice i istraživačke seminare;
  • Promovisati multi-disciplinarne studije o regionu u okviru Univerziteta Oxford (npr. politika, međunarodni odnosi, antropologija, sociologija, ekonomija), radeći u saradnji sa drugim centrima i programima u okviru Univerziteta, uključujući društva studenata.
  • Potaknuti intelektualnu razmjenu i debate o tim pitanjima među mrežom pojedinaca i institucija izvan Oxforda;
  • Njegovati saradnju između akademika i zajednica koje donose odluke.

ABOUT SEESOX

South East European Studies at Oxford (SEESOX) is part of the European Studies Centre (ESC) at St Antony’s College, Oxford. It focuses on the interdisciplinary study of the Balkans, Greece, Turkey and Cyprus. Drawing on the academic excellence of the University and an international network of associates, it conducts policy relevant research on the multifaceted transformations of the region in the 21st century. It follows closely conflict and post-conflict situations and analyses the historical and intellectual influences which have shaped perceptions and actions in the region. In Oxford’s best tradition, the SEESOX team is committed to understanding the present through the longue durée and reflecting on the future through high quality scholarship.

Principal objectives:
  • To support high-quality teaching and research on South East Europe;
  • To organise conferences, workshops and research seminars;
  • To promote the multi-disciplinary study of the region within the University of Oxford (e.g. politics, international relations, anthropology, sociology, economics) working in collaboration with other Centres and Programmes within the University, including student societies;
  • To spearhead intellectual exchanges and debate on these issues among networks of individuals and institutions beyond Oxford;
  • To foster cooperation between the academic and the policy making communities.

SEESOX

European Studies Centre
St Antony's College
University of Oxford
OX2 6JF, United Kingdom
Telephone: +44 1865 274537
E-mail: julie.adams@sant.ox.ac.uk
http://www.sant.ox.ac.uk/research-centres/south-east-european-studies-oxfordDIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)