BiH2.0 PERCEPCIJE PERCEPTIONS

Bosna i Hercegovina
- novi strateški pristup

Državni sekretar je zajedno sa njemačkim ministrom vanjskim poslova Steinmeierom pokrenuo britansko-njemačku inicijativu o Bosni i Hercegovini

Bosnia & Herzegovina
- a new strategic approach

The Foreign Secretary co-launched a UK-German initiative on Bosnia and Herzegovina in Berlin, with German Foreign Minister Steinmeier.

DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)