BiH2.0 PERCEPCIJE PERCEPTIONS

Inicijativa EU - Plus ça change?

…što se više mijenja, sve više je isto…

The EU Initiative - Plus ça change?

…the more it changes, the more it's the same thing…

DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)