BiH2.0 PERCEPCIJE PERCEPTIONS

Traženje “jednog - BiH - glasa”

EU je poduzela novu BiH inicijativu koja obećava “konkretne poteze i prijedloge” u narednim sedmicama kako bi pomogla liderima u zemlji da organizuju vladu koja govori “jednim glasom” o pitanjima integracije u EU.

The Search for “One-BiH-Voice”

The EU has launched a new BiH initiative which promises “concrete steps and proposals” in the coming weeks to assist the country’s leaders in organizing a government that speaks with “one voice” on matters of EU integration.

DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)