BiH2.0 PERCEPCIJE PERCEPTIONS

Vizija EU za Bosnu

Dvije decenije nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma koji je okončao rat u Bosni – 1992-95 – vlade EU su napokon odobrile sporazum o pridruživanju sa Bosnom i Hercegovinom, što namučenu zemlju dovodi na put za konačno članstvo u Uniju koja ima 28 članica.

An EU vision for Bosnia

Two decades after the Dayton peace agreement that ended the 1992-95 Bosnian war, EU governments have finally approved an association agreement with Bosnia-Herzegovina that puts the troubled state on track for eventual membership of the 28-nation union.

DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)