BiH2.0 PERCEPCIJE PERCEPTIONS

Bosna i Hercegovina: političke elite moraju pokazati jasno opredjeljenje

Političke nesuglasice zadržale su, 2014, napredak reformi u Albaniji i Bosni i Hercegovini, iskazali su članovi Evropskog parlamenta u dvije odvojene rezolucije izglasane u utorak. Obje zemlje treba da ojačaju svoje demokratske procese, riješe korupciju i uposle profesionalnu i depolitizovanu javnu administraciju. Saradnjom na postizanju tih ciljeva, njihove političke snage mogu ih približiti EU.

Bosnia & Herzegovina: political elites must show clear commitment

Political wrangling held back the progress of reform in Albania and Bosnia & Herzegovina in 2014, say MEPs in two separate resolutions voted on Thursday. Both countries need to strengthen their democratic processes, tackle corruption and put in place professional and depoliticised public administrations. By cooperating to achieve these aims, their political forces can move them closer to the EU, they add.

DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)