BiH2.0 PERCEPCIJE PERCEPTIONS

Bosanska deklaracija će testirati odlučnost Evrope

Pošto je naišla na zapreku na samom početku, nova evropska inicijativa za Bosnu traži novo obavezivanje međunarodne zajednice ili će se rizikovati nastavak i produbljivanje krize u Bosni.

Bosnian Declaration Will Test Europe’s Resolve

Having run into a roadblock at its onset, the new European initiative for Bosnia requires new international commitment or the risks of further crisis in Bosnia will continue to grow.

DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)