BiH2.0 PERCEPCIJE PERCEPTIONS

Osam neugodnih istina o Bosni i politici EU na Zapadnom Balkanu

Kao što je bilo predvidivo, oktobarski opći izbori u Bosni nisu uspjeli donijeti promjenu kojoj su se nadali u svjetlu protesta i učešća pokreta za demokratiju početkom ove godine – nazvanih, možda prerano, Bosansko proljeće.

Eight inconvenient truths on Bosnia and EU policy in the Western Balkans

Predictably, Bosnia’s October general elections have so far failed to deliver the change hoped for in the wake of the protests and participatory democracy movements of earlier this year – dubbed, perhaps prematurely, the Bosnian Spring.

DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)