BEZ EVROPSKE UNIJE I OSTATKA SVIJETA...

UKRATKO

"BEZ EVROPSKE UNIJE I OSTATKA SVIJETA, NADA U OPORAVAK ČISTA UTOPIJA BH vlasti su poplave su dočekale potpuno nespremne – prije nego što je išta učinjeno nekoliko bh. gradova već je bilo potpuno poplavljeno. Vanredno stanje u Federaciji proglašeno je u večernjim satima 14. maja nakon paničnih poziva ljudi s terena kada je Maglaj već bio skroz pod vodom, a u RS-u nakon dugog oklijevanja tek 17. maja kada je dobar dio tog entiteta bio potopljen. Osim toga, da je u nastaloj situaciji i koordinacija raznih nivoa vlasti u BiH u saniranju šteta bila je jako loša. Posebno je sramotna činjenica da su računi entitetskih Civilnih zaštita u vrijeme kada su se desile poplave bili prazni, jer su milionska sredstva koja su im bila uplaćivana za rad Civilne zaštite kasnije preusmjeravana za druge svrhe."

WITHOUT THE EUROPEAN UNION AND THE REST OF THE WORLD…

SUMMARY

"WITHOUT THE EUROPEAN UNION AND THE REST OF THE WORLD, HOPE OF RECOVERY IS FUTILE The BiH authorities were totally unprepared for the floods – before anything was done several cities in BiH were completely flooded. A state of emergency was declared in the Federation on May 14 in the evening, after terrified phone calls from people on the ground, after Maglaj was already completely under water, and in RS, after a long delay, as late as May 17, after a large part of that entity was flooded. Furthermore, the coordination of different levels of government in dealing with the damage was very poor. What is especially disgraceful is the fact that when the floods came the bank accounts of the entities’ civil defense were completely empty, as millions had been diverted into other services."

Photo © : www.sutra.ba   |   # Poplave 2014. / The Floods 2014   # Medjunarodna zajednica / International Community   |   06.06.2014.
VIŠE O TOME / READ MORE