JAPANSKI DIPLOMATA U BiH

UKRATKO

"Vlada Japana ne može jednostavno izvršiti transfer novca na račun institucija BiH", poručio je veleposlanik.Političarima u BiH uz to je poručio kako bi im bilo bolje da usmjere energiju na poboljšanje uvjeta života svojih građana umjesto da je troše na međustranačke i unutarstranačke sukobe. "Od političara se također očekuje da razmisle koji je najbolji način da se utrošak javnih prihoda iskoristi za dobrobit građana, posebice onih koji su pretrpjeli najveće štete tijekom nedavnih poplava. Samo kada ovi uvjeti budu ispunjeni Japan će biti u mogućnosti pomoći BiH."

A JAPANESE DIPLOMAT IN BH

SUMMARY

"The Japanese government cannot simply transfer money to the account of BiH institutions,” said the ambassador. He also advised BiH politicians that it would be wiser to focus on improving the living conditions of their citizens instead of spending their time on partisan and intraparty conflicts. “Politicians are also expected to think of the best ways to utilize public revenues for the citizens’ benefit, particularly for those who suffered the greatest damage in the recent floods. Only after these conditions are met, will Japan be able to help Bosnia and Herzegovina."

Photo © : jutarnji.hr(screenshot)   |   # Poplave 2014. / The Floods 2014   # Medjunarodna zajednica / International Community   |   21.07.2014.
VIŠE O TOME / READ MORE