DONATORSKA KONFERENCIJA

UKRATKO

"MEHANIZAM ODGOVORA BRZE POMOĆI Cilj konferencije nije samo prikupljanje obećanja za pružanje pomoći već i obezbjeđivanje politika i projekata kako bi se zemlje ubuduće borile s ovakim katastrofama."

DONORS CONFERENCE

SUMMARY

"THE URGENT AID RESPONSE MECHANISM The aim of the conference is not just collecting aid pledges, but also providing policies and projects so that countries can deal with such disasters in future."

Photo © : mediamax.am   |   # Poplave 2014. / The Floods 2014   # Medjunarodna zajednica / International Community   |   16.07.2014.
VIŠE O TOME / READ MORE