DONATORSKA KONFERENCIJA: OBNOVIMO REGIJU ZAJEDNO

UKRATKO

"Znanstvenici kažu da će regija zapadnog Balkana u idućim desetljećima biti pogođena ekstremnim vremenskim prilikama – poplavama, požarima, sušama… Zbog toga moramo raditi na prevenciji. Moramo imati planove i odgovarajuću infrastrukturu, raditi i na planovima rizika da se spriječi k Kao glavni cilj jučerašnje konferencije, osim prikupljanja donatorskih sredstava, Füle je istaknuo sve vrste pomoći regiji zapadnog Balkana da se pripremi i u budućnosti i da ne moramo nikad više proći kroz ono što smo prošli u svibnju. Katastrofa u svim zemljama, a ne u jednoj pa da onda strada druga zemlja."

DONORS CONFERENCE: REBUILD THE REGION TOGETHER

SUMMARY

"Scientists say that the Western Balkan region faces extreme weather in the coming decades - floods, fires, droughts... This is why we have to work on prevention. We need to have plans and adequate infrastructure, develop plans to prevent disasters in all the countries. As the main objective of the conference yesterday, besides collecting donor funds, Füle pointed out the importance of different kinds of assistance to the Western Balkans in this planning, so that we never again have to go through what we went through in May. A disaster in all the countries, and not just in one - so another country is hurt."

Photo © : Front   |   # Poplave 2014. / The Floods 2014   # Medjunarodna zajednica / International Community   |   17.07.2014.
VIŠE O TOME / READ MORE