PRIKUPLJENO 1,846 milijardi EUR ZA BiH I SRBIJU

UKRATKO

"DONATORSKA KONFERENCIJA: PRIKUPLJENO 1,846 milijardi EUR ZA BiH I SRBIJU BiH i Srbija su svjesne potrebe za unaprijeđenjem njihovih kapaciteta za smanjenje rizika od katastrofa, mehanizama i infrastrukture, stoga će razviti integrisano mapiranje rizika od polava i procjenu mogućih šteta. Također će razviti temeljne planove za upravljanje rizikom od poplava te predstaviti odgovarajuće urbanističke i planove korištenja zemljišta promovišući održive prakse korištenja tla koje će unaprijediti zadržavanje vode. Paralelno s tim, potrebno je pojačati rad na odbrani od poplava i infrastrukturi koja će biti otporna na klimatske promjene."

1,846 MILION EUROS RAISED FOR BOSNIA AND SERBIA

SUMMARY

"DONORS CONFERENCE: 1,846 MILION EUROS RAISED FOR BOSNIA AND SERBIA Bosnia and Herzegovina and Serbia are aware they must boost their capacities for disaster risk reduction, their mechanisms and infrastructure, and will therefore develop integrated flood risk mapping and hazard assessment. They will also develop detailed plans for flood risk management and introduce appropriate zoning and land use planning, promoting sustainable practices by using soil that will improve water retention. At the same time, it is necessary to intensify efforts on flood control and climate change resistant infrastructure."

Photo © : Agencija FENA   |   # Poplave 2014. / The Floods 2014   # Medjunarodna zajednica / International Community   |   16.07.2014.
VIŠE O TOME / READ MORE