KAD FACEBOOK UTIHNE

UKRATKO

"Toliko nesretnih sudbina koje su se dešavale samo desetine kilometara od naših udobnih i suhih domova. I zaista, bilo je lijepo tih prvih dana gledati pomoć od ljudi koja je stizala sa svih strana, rušeći pri tom i entitetske i nacionalne granice. Tamo gdje su zakazali vlast i oni koju su trebali da se brinu za te ljude, nisu zakazali dobri ljudi iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. Pa i šire.Ljudi su priskočili, pomogli... i na kraju... ostavili te ljude same. Da se bore sami sa administracijom, sa raznim zlikovcima koji su u tuđoj nesreći vidjeli svoj izvor zarade."

WHEN FACEBOOK DIES DOWN

SUMMARY

"So many unfortunate fates unraveling only tens of kilometers from our comfortable and dry homes. Indeed, it was nice to see in those first few days the people coming to help from all sides, bringing down all entity and national borders in the process. Where the government and those who are supposed to take care of those people failed, good people from every part of Bosnia and Herzegovina did not. And from beyond. People jumped in, helped… and in the end… left those people to their own devices. To fight against the bureaucracy alone, against all sorts of villains who saw a chance to cash in on other people’s misfortune."

Photo © : haller.bloger.ba   |   # Poplave 2014. / The Floods 2014   # Poslije poplava / Aftermath   |   09.08.2014.
VIŠE O TOME / READ MORE