EU / NATO

Glasati ili prosvjedovati pitanje je sada?
To Vote, or to Protest, that is the Question?
BiH i međunarodna zajednica
BiH and the International Community
Bruce Hitchner:
Riječ urednika
Editorial Statement
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.
DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.

© DIALOGUE - BIH2.0 - DIJALOG (2015)